Quant a

L’Associació Catalana d’Investigacions Marxistes té com a finalitat promoure, en l’àmbit de Catalunya, el coneixement i la difusió de la contribució del marxisme a les ciències socials, al pensament i a l’acció de la transformació social del passat i present. Participar, des de la recerca, el debat i les propostes, en la batalla d’idees per a la construcció d’alternatives viables cap a la superació del ordre social capitalista.

Comments are closed.